u3a - Welsh Language

 

Contact the adviser


Picture1.jpg

 

Siawns i Siarad

Ydych chi’n un o’r bobl hynny sy’n siarad Cymraeg ond ddim yn cael llawer o gyfle i gael ymgom yn yr iaith. Efallai eich bod chi’n byw yn Lloegr neu ar eich pen eich hun. Dyma gyfle i chi am sgwrs dros y we, bob wythnos.

Cysylltwch â fi: Gareth Williams (yr ymgynghorydd Cymraeg) ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a gallwn drefnu. Cewch gyfarwyddyd ar sut i ddod o hyd i’r ‘ystafell rithwir’ a ‘dolen’ i agor y drws i ddod i mewn.

Efallai eich bod chi’n ddysgwr da neu’n siaradwr cynhenid. Does dim rhaid i’ch Cymraeg chi fod yn berffaith, ond fydd dim gair o Saesneg yn cael ei siarad wedi i chi ddod i mewn.

Cofiwch nad gwers fydd yn digwydd. Y cwbwl fydda i’n ei wneud fydd taflu ambell syniad i mewn i bwll y drafodaeth a gweld ble aiff pethau. Efallai y byddwn ni’n cwrdd â phobl diddorol iawn.

Yn aros yn ddisgwylgar,

Gareth Williams

 

A Chance to Chat

Are you one of those people who speaks Welsh but doesn't have much opportunity to have a conversation in the language. You may live in England or on your own. This is your chance for a weekly web chat.

Contact me: Gareth Williams (Welsh adviser) at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  and we can arrange. You will be given directions on how to find the 'virtual room' and a 'handle ' to open the entry door.

You may be a good learner or a native speaker. Your Welsh doesn't have to be perfect, but no English will be spoken when you come in.

Remember it won't be a lesson. All I will do is throw some ideas into the discussion pool and see where things go. We may meet some very interesting people.

Waiting expectantly

Gareth Williams

 

 

Cylchlythyr - Rhagfyr 2017 // Newsletter - December 2017  Cylchlythyr - Rhagfyr 2017 // Newsletter - December 2017 (773.84 KB)